Programmering av MMSI nummer på AIS

kr 500,00

Beskrivelse

Programmering av MMSI nummer på AIS
Utføres av tekniker.

Kr. 500,00 inkl. mva.
(Kr. 400,00 eks. mva.)

Produktbeskrivelse
Send følgende informasjon til terje@tbmarine.no.
Merk din epost med «Programmering AIS».
• MMSI nr
• Kallesignal
• Type båt (f.eks fiskebåt, dykkerbåt etc)
• Lengde og bredde på båt
• GPS-antennens plassering (antall meter fra baug + antall meter fra styrbord side)