Det er flere måter å betale dine varer på, du finner alt i kassen etter at du har valgt vare
Varer sendes straks: Faktura og vare sendt sammen: Collector Bank
Varer sendes straks: Forskudd direkte på webshop, velg PayPal og det kredittkortet du ønsker.
Varer sendes straks: Paypal; paypal@speedsjark.no Lenke her
Varer sendes straks: VIPPS 554796
Varer sendes straks: Vi har iZettle kortleser som betalingsterminal
• Firma: Finansiering av båter, her bruker vi ADV Finance
Varer sendes straks: Delbetaling og vare sendt sammen med faktura: Collector Bank
Varer sendes når betalt: Forskudd mot tilsendt faktura.