Loctite Power epoxy universal

kr 169,00

Varenummer: Loctite PGRE-1 Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

• Power epoxy universal
• Supersterkt transparent tokompoent epoxylim i tube
• 26 gram

Power epoxy universal
Supersterkt transparent to-komponent epoxylim på tube. Ideelt til bruk på tre, metall, steiner, kjeramikk, plastikk m.m. Tuben inneholder 26 g.

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Advarsel
Forårsaker hudirritasjon. Limet kan forårsake allergisk hudreaksjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Giftig for vannlevende organismer med langvarige virkninger. Dersom det er behov for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. Innholdet/beholderen fjernes i overensstemmelse med nasjonale regler.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.200 kg