SB – Måling og kartlegging av havstrøm

kr 12.500,00

Varenummer: OLEX-SB Kategori:

Beskrivelse

SB-modulen gjør olexmaskinen istand til å beregne og kartlegge havstrømmer. Ved å analysere fem forskjellige NMEA-meldinger – posisjon, fart over grunnen, kurs over grunnen, sann heading og vannfart – kan fartøyets avdrift beregnes og vises som piler av variabel størrelse som peker vekk fra fartøyet i strømmens retning. Avdriften anses å skyldes overflatestrømmen. Nøyaktigheten er veldig god og begrenses bare av kvaliteten på måleinstrumentene.

I tillegg til å beregne strømmen i øyeblikket, blir verdiene lagret i kartet i en cellestruktur som minner om den som benyttes til dybdeverdier, men med en grovere oppløsning. Strømkartleggingen tar hensyn til tidevannet ved at det i en gitt posisjon lagres strømverdier knyttet til flere forskjellige deler av tidevannssyklusen bestemt av månens vinkel til jorden (den såkalte M2-faktoren).

Etterhvert som fartøyet seiler omkring og samler strømdata bygges det opp et detaljert strømkart. Antatt strøm i øyeblikket vil da vises som små piler. Pilene som vises er knyttet til det tidsrommet i tidevannsfasen man befinner seg i. Det finnes en skyvekontroll for å kunne vise antatt strøm et stykke frem i tid.

Instumentering

Strømkart

Overraskende enkle instrumenter kan brukes til strømkartlegging. Dette er mulig fordi olexmaskinen gjør en svært god jobb med kalibrering av sensorene, gjenkjenning av forskjellige kortvarige målefeil og bruk av GPS-posisjoner for å kvalitetsvurdere måleprosessen.

 

Kalibrering

Kalibrering

Uansett hviken type vannfartsmåler som benyttes må denne kalibreres for ikke-lineær fartsrespons grunnet varierende strømningsmønster langs skroget ved forskjellige hastigheter. Olexmaskinen har en spesialmodus hvor skipperen blir bedt om å styre langs rette, motgående kurser i forskjellige hastigheter for automatisk utarbeidelse av en korreksjonstabell for vannfarten i hele hastighetsområdet. Det samme gjelder for headingsensoren. Antagelig vil man kun trenge å kalibrere én gang under den første prøveturen (som helst bør foregå i rolig vær og sjø). Kalibreringen kan når som helst gjentas hvis man finner det nødvendig.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.5 kg