Olex fullversjon, inklusiv navigasjonskart for Norge

kr 37.500,00

Varenummer: OLEX-1 Kategori:

Beskrivelse

Olex er et unikt navigasjons- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, og rørlegging, og består av følgende tre hovedelementer:

 • Funksjon for kartlegging av havbunn, vannsøyle og strøm.
 • Navigasjonsfunksjoner og visning av digitale vektorkart
 • Plotterfunksjoner

Olex lager havbunnskart ved hjelp av mottatte data fra ekkolodd og GPS. For hver dybde som måles blir kartet mer nøyaktig. Beregningen av havbunnskart foregår fullstendig automatisk og krever ingen betjening. Det er ingen begrensning i antall loddskudd som håndteres.

Det egenmålte bunnkartet kan fremstilles i 2D med dybdekoter eller relieff og i 3D med virtuelt kamera. Bunnzoom kan brukes til å fremheve utvalgte dybdeområder. I tillegg kommer en del spesialfunksjoner som f.eks beregning av vann- og bunnmassevolum. Det er også verktøy for søk og utrenskning av dårlige måledata.

Skjermbilde med navigasjonskart, bunnzoom og 3D-visning.

Olex er designet for optimal bruk med enkel betjening:

 • Suveren håndtering av vektorkart
 • Hurtig og trinnløs zooming og rotering
 • Lettvint ruteplanlegging og merkesetting
 • Tracking og navnsetting av radarmål
 • Autonavigering med tydelig kursinformasjon
 • Dybder og høyder som fot, meter og favn
 • Utheving av ekte loddskudd for sikrere navigasjon
 • Automatisk tidevannskorreksjon
 • Levende lykter og aktive sektorer
 • Lagrer samtlige båtbevegelser i egen turdatabase
 • Trinnløs dimming av dag- og nattbilde
 • Flerspråklige menyer

Brukere av Olex har fri tilgang til alle oppgraderinger av Olex software.

 

Tekniske detaljer

Systemet opererer under UNIX, for tiden Linux for PC. All programvare lages av Olex AS, med unntak av tidevannsberegningen, hvor det benyttes XTide2. Systemet oppdaterer kontinuerlig sitt interne havbunnskart, og nymålte data er straks tilgjengelig for bruk.

 

Det benyttes digitale vektorkart fra offisielle og uoffisielle kilder. Effektiv bruk av digitale sjøkart fordrer rask datamaskinell håndtering. Kartcellene konverteres derfor til et kompakt internt format, hvor de lagres i flere grovskalerte utgaver. Dette oppnås ved at kystkonturer og lignende rekalkuleres og reduseres. Derved holdes fremvisingsprogrammets opptegningstid og plassbehov noenlunde begrenset og konstant, uansett zoomskala. Man unngår også at skjermen gror igjen av bittesmå symboler. Fremvisingsprogrammet vil selv skalere i flere trinn innenfor disse grovskalerte cellene. Man oppnår dermed en findelt og sømløs interaktiv skalering, uten å generes av detaljene rundt celleinndelingen.

Ved kontinuerlig å registrere dybde og posisjon bygger systemet en database hvor havbunnen er inndelt i små firkanter på omtrent 5×5 meter kalt “Bokser”. Dette er tilpasset vanlig GPS, som gir en posisjon med 5-6 meters feilradius. Hvis man har tilgang til mer nøyaktig posisjoneringsutstyr kan størrelsen på boksene reduseres for å kunne lage et bunnkart med finere oppløsning. Boksene ligger kant i kant over hele jordens overflate. De inneholder en dybde som enten er målt, beregnet eller ukjent. Målingene medfører en rekalkulering av de umålte boksene innenfor en radius, satt til cirka 500 meter.

Olex versjon 11.9

Første støtte for WiFi. Dette gjør det enklere å få Olex på Internet. Via Datatrafikk->Nettverk->WiFi-nettverk får man en liste over tilgjengelige WiFi-kilder. Venstreklikk for å aktivere et nett, høyreklikk for å glemme et som tidligere er konfigurert. Foreløpig støttes nettverk av type WPA2-PSK.

Vår nye M4 har innebygget WiFi, mens for M3 og andre maskiner uten nødvendig hardware vil vi tilby en billig USB-dongle. For å få igang WiFi på eksisterende maskiner, må kanskje Linux installeres påny. Kostnad for dette må dekkes av kunden. Blant annet må systemet wpa_supplicant være installert.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.5 kg