MBES – Prosessering av multistråledata

kr 62.500,00

Varenummer: OLEX-MBES Kategori:

Beskrivelse

Med tilleggssoftware MBES kan Olex motta og prosessere data fra Kongsberg EM-serien av multistråle-ekkolodd. Olex vil da beregne havbunnskart og bunnhardhet i tilnærmet sann tid.

Viktige egenskaper for Olex MBES:

Område i Muruvik utenfor Trondheim, kartlagt med
Kongsberg EM3000 og Olex med MBES
  • Kompakt datalagring (hele verden på en vanlig harddisk)
  • Rask og effektiv terrengmodellering
  • Rask visualisering av data i 2D, 3D, snitt og relieff
  • All posisjonering i WGS84
  • Ingen begrensning i grid-størrelse

Olex MBES har bl.a. vært brukt av Parker Maritime AS (tidligere Blom Maritime) i survey for Sjøkartverket.
Olex MBES ble brukt til å integrere data fra LADS Laser Airborne Depth Sounder med data fra ett EM 1002 og ett EM 3000 multistrålelodd.
Olex MBES blir også anvendt av Statoil i kartleggingen og planleggingen av rørleggingstraseer i Snøhvitprosjektet.

Olex MBES kan også brukes til postprosessering av multistråledata. Store datasett kan enkelt importeres i Olex og visualiseres på samme måte som enkeltstråledata.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.5 kg